تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید....

 

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید،

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند...

/ 2 نظر / 68 بازدید