.!.!.

«دوچیز بی‌پایان هستند: اول «منظومه شمسی»، دوم «نادانی بشر»، در مورد اول زیاد مطمئن نیستم.»

آلبرت انیشتین

/ 0 نظر / 12 بازدید