یک....


یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد؛
یک امید میتواند رافع روحتان باشد؛
یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد؛
امروز آن “یک” باشیم…!!

/ 6 نظر / 37 بازدید
سپیده

[دست]

مریم

سلام بهاره خوبی؟ چه خبر درس میخونین مدرسه تا کجا خوندین از مانتو مدرسمون خبر نداری؟ به منم سر بزن فعلا

نازنین

آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل]

نازنین

آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل]

مریم

سلام بهاره چرا اینجام میام مدرسمون ولی فعلا گرمی نیستم ممنون که سر زدی فعلا