اگر خاموش باشی.....

 

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گوئی و خاموشت کنند...

*** سقراط ***

/ 1 نظر / 72 بازدید