تفاوت...

طوطی صحبت میکند، اما اسیر قفس است
                       

                              عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز...

/ 1 نظر / 8 بازدید
zahra

وااااااای نه گوزل قالب موبارکدی