پرواز...

گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می‌شوند

که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می‌برند

گاهی پرتاب سنگی کوچک یاد آور پرواز و آسمان است...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید