حرفها....

 وقتی عصبانی هستید
 مواظب حرف زدنتان باشید
 چون عصبانیت شما فروکش خواهد کرد
 ولی حرفهایتان یک جایی باقی می مانند برای همیشه…!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهرانی

واقعا اینطوره؟؟؟!!!