❀❁ گلبرگ ❁❀

ذهن ما باغچه ایست/ گل در آن باید کاشت / تا نروید علف هرز در آن / زحمت کاشتن یک گل سرخ / کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

نویسنده: بهاره عسگری
تاریخ: ۱۳٩٥/٢/٢٠

 


نویسنده: بهاره عسگری
تاریخ: ۱۳٩٤/٤/٢٥

 

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید،

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند...


نویسنده: بهاره عسگری
تاریخ: ۱۳٩٤/٤/۱٦

 

هر کسی یک نابغه است
اما اگر یک ماهی را از روی توانایی او برای
بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید،
همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است!
آلبرت اینشتین


نویسنده: بهاره عسگری
تاریخ: ۱۳٩۳/٤/۱۸

 

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/318bb060b554417d1.gif

 

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش

درون آن را برهم نمی زنند.


نویسنده: بهاره عسگری
تاریخ: ۱۳٩۳/٤/٩

 

 

کودکی که لنگه کفشش را دریا از او گرفته بود؛

روی ساحل نوشت: دریا دزد کفشهای من

مردی که از دریا ماهی گرفته بود،

روی ماسه ها نوشت: دریا سخاوتمندترین سفره هستی

موج آمد و جملات را با خود شست

تنها این پیام را گذاشت که :

برداشتهای دیگران در مورد خودت را ، در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی...